fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Александар Божиновски

Специjaлист по кардиологија

2009-2013
Медицински универзитет „Плевен“, Бугарија
Специјалист по кардиологија

 

2001-2007
Медицински универзитет „Плевен“ , Бугарија

2018 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Специјалист по кардиологија

2014 – 2018
Болница „Софијамед“, Софија, Бугарија
Кардиолог – Инванзивна кардиологија

2014 – 2018
Медицински центар „Кристал“, Софија, Бугарија

Кардиолог

 

2018 – Сертификат за учество на  светски конгрес по ехокардиографија и кардиоваскуларна образна дијагностика – Албена, Бугарија

2017 – Тренинг-сертификат за пациенти со имплантиран електрокардиостимулатор – Медтроник
2016 – Ехокардиографска оценка на пациенти со кардијална инсуфициенција и систолна коморска дисфункција

2016 – Сертификат за учество на  национален конгрес по кардиологија – Софија, Бугарија

2015 –  Сертификат за бифоркационен курс по интервенционална кардиологија – Софија, Бугарија

2015 –  Сертификат за учество на национален конгрес по интервенционална кардиологија – Софија, Бугарија

Член на Лекарска комора на Р Македонија

Член на Лекарска комора на Р Бугарија

 

2009 – Автор на труд за антифосфолипиден синдром на конференција по артериска хипертензија и кардиоваскуларен ризик – Плевен, Бугарија

Англиски

Бугарски