fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Александар Бојаџиев

Специјалист по гинекологија и акушерство

2017
Завршена магистратура во областа на Биотехнологија и Асистирана Репродукција на Институтот за Инфертилитет во Валенсија (IVI), при Универзитетот во Валенсија, Шпанија
2009
Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2003
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гинекологија и акушерство
2009 -2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мала Богородица“ – Скопје

2004 – 2005
Лекарски тим ИОМ

Клиничка пракса и тренинг во областа на минимално инвазивната ендоскопска и роботска хирургија во гинекологијата во Медицински Болнички Центар Acibadem Maslak, под менторство на Prof. Mete Gungor.
Стручен престој и тренинг во областа на ултразвучно следење на бременоста, интраутерини дијагностички процедури, скрининг и детекција на аномалии кај фетусот во Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London, под менторство на Prof. Kypros Nicolaides.
Тренинг работилница и евалуација на вештините од European Academy of Gynaecological Surgery. Ниво на владеење со лапароскопија и хистероскопија – одлично.
Успешно завршена едукација во областа на ултразвукот – International Academy of Medical Ultrasound.
Стручен престој во Клинички Болнички Центар Ријека, Хрватска под менторство на Проф.Запутовиќ.р

Ултразвучни скрининг прегледи во бременоста од Fetal Medicine Foundation

Англиски
Руски