fbpx
ОДДЕЛИ

Ургентен центар

 

Ургентниот центар работи 24 часа, секој ден во неделата и ги покрива сите ургентни состојби кај деца и возрасни. Располага со амбулантни возила за брз и безбеден медицински транспорт, ургентни амбуланти (педијатриска, гинеколошко-акушерска, хируршко-интернистичка), дневна болница со 7 бокса како  и сала за реанимација. Центарот е директно поврзан со Одделот за радиологија, со што се овозможува брза дијагностика, а со тоа и навремен третман за ургентните пациенти.

Сала за реанимација и ресусцитација

Салата за реанимација е најбитниот сегмент од ургентниот центар. Во неа се сместуваат и веднаш се згрижуваат пациентите кои се во животнозагрозувачка состојба, истите имаат потреба од итен медицински третман и неопходно е веднаш да се спроведе реанимациона постапка, односно итна медицинска помош. При интервенција кај овие пациенти, во реанимационата постапка учествуваат и медицински тимови од Одделот за интензивна нега и реанимација, како и од Одделот за кардиологија.

Дневна болница

Во дневната болница пациентите престојуваат одреден период, односно нивниот престој е ограничен до оној момент додека се стабилизира нивната здравствена состојба. Во текот на престојот кај овие пациенти се спроведуваат потребните дијагностички постапки и интервенции, примаат соодветна терапија, редовно се мониторираат и според нивната состојба се преземаат мерки за нивна хоспитализација на соодветен оддел во болницата или нивното испишување од болницата доколку состојбата е подобрена и нивната здравствена состојба не побарува понатамошен здравствен третман.

 

 

Брз и безбеден медицински транспорт

Ургентниот центар располага и со три современо опремени амбулантни возила со кои се врши транспорт на пациентите од одредена локација до самата болница и обратно, како и за транспорт на пациенти на подалечни дестинации. Пациентите секогаш се придружувани од соодветни медицински тимови во зависност од нивната здравствена состојба и видот на болеста. Тоа се возила во кои е вградена висококвалитетна опрема за мониторинг, кислородна поддршка, респиратор, инфузомати и перфузо- ри за контролирано давање течности и поддршка на кардиоваскуларниот систем. Во зависност од потребата постојат и специјално опремени торби со адекватни лекарства, средства за имобилизација и завоен материјал кои би биле потребни во зависност од здравствената состојба на пациентот.

Транспорт на тешко болни новороденчиња

„Аџибадем Систина“ има услови и за транспорт на високо ризични и тешко болни новороденчиња. Болницата располага со најсовремено санитетско возило кое е целосно опремено и прилагодено за транспорт на возрасни, деца и новороденчиња. Покрај тоа, на располагање е и транспортен инкубатор со можност за самостојно одржување на телесната температура на новороденчето, како и независна апликација на кислород за време на транспортот.

24 часа достапен педијатар во „Аџибадем Систина“

Голем број состојби во детската возраст бараат ургентен пристап. Високата температура, повраќање, дијареја, повреди се дел од проблемите кои предизвикуваат паника кај родителите, посебно ако истите се интензивираат во текот на ноќта. Со цел да одговориме на потребите на најмалите во моменти кога тоа е најпотребно, го отворивме најсовремениот Педијатриски ургентен центар. Концептиран е по примерот на светските реномирани ургентни центри. Тоа го прави водечки педијатриски центар во целиот регион. Во него работи мултидисциплинарен тим на искусни доктори кои може да ги третираат сите болести поврзани со детската возраст. Секоја состојба се третира индивидуално со што се обезбедува најдобриот можен третман за секое дете.