fbpx
ОДДЕЛИ
‹ Листа на оддели

Доктори во одделот

Radioterapija

 

Radioterapija podrazumeva upotrebu jonizirajućih zraka u tretmanu pacijenata sa kancerom. Radioterapija obuhvata dve oblasti tretmana: RADIOTERAPIJA I RADIOHIRURGIJA. Radioterapija u „Adžibadem Sistini“ se izvodi na najsavremenijem akceleratoru za zračnu terapiju TRILOGY.

Prvi put u regionu, zahvaljujući tehnološkim mogućnostima sa kojima raspolaže bolnica „Adžibadem Sistina“ prilikom planiranja tretmana, koristi se PET/CT čime se omogućava preciznije beleženje tumora i zdravih organa, što je od osnovne važnosti za uspešne rezultate lečenja i smanjivanje neželjenih efekata tretmana.

Radioterapijski tretman u „Adžibadem Sistini“

Radioterapija u našoj bolnici se sprovodi na dva akceleratora:

  •  TRILOGY
  • LINAC

Radioterapija se prvi put u regionu izvodi pomoću moćnog akceleratora Trilogy, kojim raspolaže Centar za onkologiju i radioterapiju u bolnici „Adžibadem Sistina“. Pomoću njih se obezbeđuje precizan tretman sa visokim zračnim dozama direktno na tumoru u kraćem vremenskom intervalu, kao i maksimalna zaštita okolnog zdravog tkiva.

Tehnike koje se koriste prilokom aplikacije radioterapije

  •  Conformal Radiotherapy: (3D CRT) Conformal Radiotherapy
  •  IMRT : Intensity Modulated Radiation Therapy – poboljšana trodimenzionalna tehnika
  •  SRT/SRS: Stereotactic Radiotherapy/Stereotactic Radiosurgery

 

Egzaktna primena ovih tehnika je omogućena putem IGRT, koja podrazumeva najsavremenije planiranje i kontrolu zračnog tretmana, koristeći različite imidžing modalitete (MRI, PET/CT, CBCT, PV) – IGRT : Image Guided Radiation Therapy

Polja za aplikaciju radioterapije

U zavisnosti od cilja radioterapijskog tretmana, radioterapija može biti:

  •  Kurativna radioterapija

Imajući u vidu dostupne informacije o bolesti, ova radioterapija se primenjuje kada se bolest može izlečiti kompletno. Ona se može primeniti samostalno ili u kombinaciji sa hirurgijom i radioterapijom.

  •  Palijativna radioterapija

Primenjuje se u uslovima kada je nemoguće kompletno izlečiti bolest. Cilj je da se preveniraju ili smanje simptomi, te da se poboljša kvalitet života kod pacijenata koji su suočeni sa ozbilnjom i kompleksnom bolešću. Na primer, bol u kostima od koje stradaju svi pacijenti sa promenama na kostima, može se ublažiti radioterapijom, a takođe radioterapijom se mogu prevenirati patološki prelomi na mestu gde postoje promene. Krvarenja izazvana od većih tumora primenom radioterapije mogu se staviti pod kontrolom. Ukupne doze radioterapije u ovim slučajevima su manje i trajanje tretmana je značajno kraće.