fbpx
ОДДЕЛИ
‹ Листа на оддели

Доктори во одделот

ПЕТ центар

Во „Аџибадем Систина“ во 2014 година е oтворен првиот ПЕТ центар во земјава, предводен од д-р Лилјана Муратовска, која е и единствен специјалист по нуклеарна медицина во Р Македонија што работи клиничка пракса на ПЕТ/КТ апарат. Резултатите од ПЕТ/КТ скенот даваат точна насока каде е локализиран туморот, колку е проширен, како правилно да се насочи третманот и да се следат и проценат ефектите од третманот. Закажувањето е брзо, а извештајот од специјалистот го добивате максимум за 48 часа.

ПЕТ/КТ – ЗЛАТЕН СТАНДАРД ВО ЛЕКУВАЊЕТО  МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

ПЕТ/КТ е најефикасна техника за снимање која се користи за поставување дијагноза, за одредување на стадиумот на болеста, се проценуваат ефектите од терапијата на канцер, а истата помага и при планирање радиотерапија и хемотерапија кај повеќето карциноми. ПЕТ/КТ е техника на снимање која се состои од комбинација на:

PET – Positron Emission Tomography (Позитрон емисиона томографија) којашто овозможува приказ на промените во ткивата и органите од телото на човекот на метаболно ниво.

 – Computerized Tomography (компјутерска томографија) која обезбедува детални анатомски информации.

ПЕТ/КТ најмногу се користи во онкологијата. Освен во онкологијата се применува и во кардиологијата за дијагностика на исхемична срцева болест, во неврологијата за епилепсии и деменции, па дури и кај различни воспалителни болести.

ЗА ШТО СЕ КОРИСТИ ПЕТ/КТ?

Рана дијагноза на канцер

 •   Со помош на ПЕТ/КТ се овозможува рана и точна дијагноза на канцер. Исто така се одредува и точната локација на канцерогени клетки со големина и до 5 мм

Во одредени случаи брза дијагноза без претходна биопсија или хируршко вадење на дел од туморот

 • Со ПЕТ/КТ некогаш не се потребни претходни хируршки интервенции за одредување на канцерогеното ткиво. Кај пациентот со едно снимање се детектира големината и местоположбата на канцерогените клетки.

Дијагноза со само едно снимање

 • ПЕТ/КТ се користи кај речиси сите карциноми со само едно снимање. Истовремено целото тело е видливо благодарение на сликите добиени од ПЕТ/КТ.

Се одредува стадиумот на болеста

 • Со само едно снимање може да се одреди колку е проширен канцерот, односно во кој стадиум се наоѓа болеста.

Успешно планирање радиотерапија и хемотерапија

 • Во светот златен стандард е лекувањето да се планира со помош на ПЕТ/КТ со цел да се добијат максималните ефекти од терапијата.

Следење на ефектите од терапијата за канцер

 • За да се зголеми успешноста на третманот на канцерот, потребно е пред и во текот на лекувањето да се направи ПЕТ/КТ скен. Целта на снимањето е да се види како реагираат канцерогените клетки на терапијата, дали се уништуваат или продолжуваат да се размножуваат.

Одредување метастази

 • Со ПЕТ/КТ може да се одреди дали болеста е проширена и на другите органи, односно дали постојат метастази. Досегашните техники на снимање не ги дијагностицираа метастазите со мали димензии во рана фаза. Со помош на ПЕТ/КТ може навреме да се дијагностицираат и што поскоро да се почне со третман.

Еден преглед со ПЕТ/КТ може да замени повеќе медицински испитувања.

КАКО СЕ ОДВИВА СНИМАЊЕТО НА ПЕТ/КТ?

 • Пред изведување на ПЕТ/КТ скенот, потребно е пациентот да не зема никаква храна најмалку 6 часа пред снимањето. Во овој период може да се пие вода, и тоа корисно е да се испијат 1-2 чаши.
 • Интравенски се инјектира радиоактивен трасер –позитронски емитер (радиофармацевтик), во удобна околина заштитена од надворешни влијанија.
 • Дозата на овој радиоактивен материјал (FDG) е многу мала и нема несакани дејства.
 • По инјектирањето на радифармацевтикот, за да се прикаже неговата дистрибуција во канцерогените клетки, пациентот чека 45 минути до 1 час. Потоа следи снимањето.
 • Постапката на снимање се изведува за 15-30 минути во зависност од типот на ПЕТ/КТ скенерот, типот на радиофармацевтикот, како и од висината на пациентот и органот кој се снима. По снимањето се добива томографија на целото тело, се регистрира радиофармацевтикот и промените на ниво на клетките. Сликите се обработуваат со помош на посебен компјутерски софтвер.

Дали снимањето на ПЕТ/КТ има негативни последици?

ПЕТ/КТ скенот е сигурен за пациентите.

Може да се изведува и кај деца и кај возрасни пациенти, кај пациенти со импланти и вештачки протези, како и кај пациенти со дијабетес. Иако се користи радиоактивен трасер –позитронски емитер (радиофармацевтик), зрачењето е минимално. Дозите кои се користат се толку мали и не влијаат на нормалните процеси во организмот.

За колку време се добиваат снимките?

По снимањето снимките се толкуваат, а потоа се пишува и извештај од вашиот лекар. Овој процес во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ трае до максимум 48 часа од снимањето.