fbpx
ОДДЕЛИ

Педијатрија

 

Oдделот за педијатрија е составен од поликлиника, дневна болница, стационар и ургентен центар. Педијатрискиот тим го сочинуваат докажани експерти со долгогодишно искуство во дијагностицирање и третман и на најсложените детски болести. Одделот има уникатен дизајн со доминација на детски елементи, со цел нашите најмали пациенти да немаат чувство дека се во болница и да го елиминираме стравот од посета на доктор.

ПОЛИКЛИНИКА

Во поликлиничкиот дел, високостручниот тим педијатри се грижи за здравјето на децата, од новороденчиња до 16-годишна возраст. Во поликлиниката се изведуваат сите превентивни контролни прегледи и следење на психомоторниот развој на здрави деца. Покрај контролни прегледи, достапни се прегледи на болни деца со цел навремена дијагноза и третман на сите детските болести. За специфични болести, достапен е тим педијатри супспецијалисти по кардиологија, пулмоалергологија, неврологија и нефрологија. Поликлиниката е составена од специјалистички и супспецијалистички ординации специјално дизајнирани да овозможат комфор и удобен престој.

СТАЦИОНАР

Педијатрискиот стационар овозможува третман на болно дете од новороденче до 16-годишна возраст. Во него се спроведува најсовремена дијагностика и третман базиран на светски практикувани протоколи за лекување болести на децата. Располага со 15 модерно уредени еднокреветни сместувачки капацитети кои ги задоволуваат највисоките здравствени и естетски критериуми. Собите и апартманите се прилагодени за престој на родител со дете

ПЕДИЈАТРИСКИ УРГЕНТЕН ЦЕНТАР

Со цел грижата за болното дете да биде достапна во секое време, во рамките на Одделот функционира и најсовремен педијатриски ургентен центар. Конципиран е по примерот на светските реномирани ургентни центри, што го прави водечки педијатриски центар во целиот регион. Во него работи мултидисциплинарен тим доктори кои може да ги третираат сите болести во детска возраст. Ургентниот центар работи 24 часа секој ден во неделата.

 

 

СУПСПЕЦИЈАЛНОСТИ

За специфични болести, на Одделот достапен е тим педијатри супспецијалисти по кардиологија, пулмоалергологија, неврологија и нефрологија.

Кардиологија и ревматологија. Грижата за здраво срце на вашето дете апочнува уште во бременоста. Во „Аџибадем Систина“ трудниците имаат можност за фетална ехокардиографија со која се овозможува рана детекција на срцеви аномалии на плодот. Тимот детски кардиолози изведува кардиолошки скрининг на новороденчињата и ехо на срце кај деца. Посебен акцент е ставен и на дијагнозата и третман на ревматолошки болести.

Пулмоалергологија. Искуството на тимот пулмоалерголози овозможува дијагноза на типот на алергија со алергиски кожни тестови, детекција на причини за кашлица, дијагностика со FeNO – азотен оксид – мерење на степенот на алергиска бронхијална осетливост, детекција на астматско дишно стебло, како и мерење на степен на проток на воздух низ дишно стебло со тест за белодробна функција.

Неврологија. Благодарение на докажаните експерти на Одделот за педијатрија достапна е дијагноза и третман на невролошки состојби во детска возраст (развојно следење на предвремено родени и бебиња од ризична бременост, епилепсии и епилептични синдроми во детство, невро-мускулни болести, инфекции на невро-мускулен систем, имунолошки и дегенеративни заболувања на нервен систем, акутни и хронични главоболки, развојни нарушувања).

Нефрологија. Супспецијалистичкиот преглед кај педијатар нефролог нуди можност за рано откривање на вродеи малформации на уринарен систем, неонатален ехографски нефролошки скрининг, рана дијагноза и третман на уринарни инфекции кај деца, како и рано откривање и следење на хронични нефролошки болести. Во нашата болница достапни се и консултативни прегледи за одлука за оперативен третман на нефролошка болест.

 

 

ЦЕНТАР ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈ

Раното откривање на отстапувањата од развојот кај децата и навремениот третман се од особено значење за понатамошниот развој кај овие пациенти. Во нашиот центар работи мултидисциплинарен тим составен од развоен педијатар, педијатриски невролог и дефектолог, кои овозможуваат истовремено обработка на детето, корелирање на добиените резултати и континуирано следење на ефектите од третманот. Третманот на секое дете е индивидуален, со однапред утврден план за работа кој дава успешни резултати. Одделот има уникатен дизајн со доминација на детски елементи, со цел нашите најмали пациенти да немаат чувство дека се во болница и да го елиминираме стравот од посета на доктор.

Дневна болница

Дневната болница, со капацитет од 4 кревети, овозможува згрижување на болно дете кај кое е потребен краток временски престој. Во овој дел се спроведува инфузиона терапија, како и апликација на лекови, рехидратација и инхалација на педијатриските пациенти.