fbpx
ОДДЕЛИ

Оториноларингологија

 

Искусниот тим на реномирани ОРЛ специјалисти овозможуваат дијагноза, третман на сите болести на уво, грло и нос. Тимот е составен од експерти со долгогодишно искуство во изведување и на најсложените хируршки интервенции кај деца и возрасни.

Специјални ОРЛ домени:

  • Отологија–невроотологија
  • Отохирургија и хирургија на кондуктивни нарушувања на слухот
  • Ринологија
  • Функционална ендоскопска хирургија на параназалните синуси
  • Педијатриска оториноларингологија
  • Ларингологија и хирургија на глава и врат
  • Фонијатрија и фонијатриска хирургија
  • Аудиологија
  • Нарушувања во слухот и рамнотежата

Отологија – невроотологија и отохирургија

Дијагноза и третман на акутни и хронични заболувања на увото. Хируршки третман на акутни мастоидити, хроничен отит, холестеатом. Хирургија на кондуктивни нарушувања на слухот. Хируршки третман на отосклероза, тимпанопласика, реконструкции на осикуларниот синџир.

Ринологија

Дијагноза и третман на заболувањата на носот и параназалните синуси. Третман на алергиски ринити. Функционална ендоскопска хирургија на параназалните синуси. Хируршки третман на акутни и хронични синузити и носна полипоза. Ендоскопски третман на епистакси. Хирушки третман на девијации на носната преграда.

 

 

Педијатриска оториноларингологија

Дијагноза и третман на заболувањата на тонзилите и аденоидните вегетации, опструктивна слип апнеа, секреторен отит во детска возраст. Третман на конгенитални малформации, како хоанална атрезија, вродени аномалии на уво, ларинкс и сл.

Ларингологија и хирургија на глава и врат

Дијагноза и хируршки третман на бенигни и малигни тумори на ларингохипофарингеалната регија. Видеоларингоскопија, фонијатриска хирургија и хирургија на гласните жици. Хируршки третман на малигните заболувања на ларинксот, главата и вратот. Постоперативно следење и третман.

Аудиологија

Дијагноза и третман на аудио-вестибуларни заболувања. Третман на вртоглавици, тинитус, акутна глувост и слушни оштетувања. Скрининг на слух кај новороденчиња и деца.

Kохлеарни импланти

Кохлеарниот имплант е електронско медицинско помагало кое ја заменува функцијата на оштетената кохлеа. За разлика од слушните апарати кои ја зголемуваат јачината на звукот, кохлеарниот имплант ја заменува функцијата на кохлеата и процесира сигнали до мозокот. Кај некого може да се имплантираат и двете уши бидејќи слушањето на две уши ја подобрува функцијата на локализација на звукот и слушањето во бучна средина е подобро.