fbpx
ОДДЕЛИ

Хематологија

hematologija slika

На Одделот за хематологија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ се изведува дијагноза и третман на хематолошки заболувања во амбулантски услови и дневна болница.

Анемии

– Железо дефицитна анемија
– Мегалобластична анемија
– Апластична анемија
– Хемолитички анемии
– Рефрактерна анемија – Миелодиспластичен синдром (МДС)

Тромбоцитопении

– Есенцијална тромбоцитопенија
– Рефрактерна тромбоцитопенија – МДС

Хронични лимфопролиферативни заболувања

– Хронична лимфатична леукемија и варијанти (CLL, CLL/PLL, PLL, HCL)
– Не–Хочкинови и Хочкинови лимфоми
– Миеломски дискразии (MM,MGUS,EMM,SMB,EPM,IPSID,PCL,WM,болест на тешки ланци)

Хронични милеопролиферативни заболувања

– Примарна пролиферативна полицитемија и Хипооксична секундарна полицитемија
– Примарна тромбоцитопенија
– Хронична миелофиброза

Миелодиспластични синдроми

Венски тромбози

Преглед за клиничка проценка на венооклузивната болест, идентификација на пациенти со ризик за тромбоза, генерален пристап за превенција од тромбози, лекување и рутинска контрола на оралната антикоагулантна терапија.