fbpx
ОДДЕЛИ

Физикална медицина и рехабилитација

Одделот за физикална медицина и рехабилитација нуди можност за превенција и третман на сите спортски повреди, вклучувајќи и индивидуален план за третман и вежби. Тој е единствен во Македонија, кој располага со подводна хидролента за изведување на  хидротерапија.

Одделот за физикална медицина и рехабилитација нуди можности за:

 • преглед и дијагностика со ЕХО на мускуло-скелетен систем
 • терапии со физикални модалитети:
 • електротерапија (TENS, електростимулација, дијадинамска струја, галванска струја, интерферентни струи)
 • термотерапија (инфрацрвена ламба, ултразвук, радиофреквентна терапија)
 • криопресотерапија (гејм-реди)
 • магнетотерапија
 • ласеротерапија
 • екстензија, тракција или декомпресија на ‘рбет (вратен и лумбален сегмент)
 • мануелна терапија (лимфна дренажа)
 • кинезитерапија (терапевтски вежби, индивидуални)
 • мануелна масажа (медицинска, спортска, релаксациска)
 • Biodex system 4-изокинетичка машина
 • Текар-терапија
 • шок вејв-терапија (со ударни бранови)
 • хидротерапија
 • норматек (терапија со компресивен притисок)
 • интегративна медицина со процедури.

Норматек 

Терапија со компресивен притисок во мускули и ткива, со цел да се ослободи од мускулен спазам и напнатост, во површинските и подлабоките слоеви, подобрува загревање и закрепнување, намалува воспаление, болка и крутост, со подобрување на мобилност, флексибилност и лимфна циркулација.

normateh
 

Хидротерапија  

Изведувањето вежби на хидролента  т.е во вода е исклучително корисно во процесот рехабилитација, после сите видови на повреди и после оперативно третирање на повреди на долни екстремитети, се со цел за кондиционирење, зголемување на тонус и трофика на мускулите, ослободување на зглобовите и најважно нормализирање на одот.

Поради хидростатскиот притисок, наоѓа примена при  подготовка во тренинг-процесите на професионалните и аматерските спортисти.

TECAR-терапија 

Физикална процедура, која се базира врз ендогена топлина, која се создава во ткивата преку електромагнетни бранови, познато како капацитативен и резистивен електричен трансфер.

Механизмот на дејство е топлина што го забрзува метаболизмот на ниво на клетките и ткивата со подобрена оксигенација, со што процесот на регенерација, заздравување и обезболување е особено брзо и ефективно.

tehar
 

SHOCKWAVE THERAPY со ударни бранови  

SHOCKWAVE THERAPY е физикална терапија со акустични бранови со јака енергија на болни точки на телото и мускуло-скелетен систем кај субакутни, субхронични и хронични промени, особено третман на калцификати, интензитет, тетиви и зглобна капсула.

Оваа енергија промовира регенерација и репарација на коски, тетиви и други меки ткива.

shk
 

ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА

 • Мобилизација на периферни артикулации (обработка на површински зглобови – киропрактика)

Метода на дополнителна медицина со фокус на манипулација со ‘рбет и третман на околни структури, сѐ со цел да се постигне преуредување на зглобовите и потенцијално намалување на  болка.

 • Интрамускулна стимулација (сува акупунктура) (слика)

Оваа акупунктура става акцент на концептот на точките на активирање и вклучува вметнување на суви игли во активирачки точки за да се добие клинички ефект. Сувата акупунктура се заснова врз разни неврофизиолошки концепти: стимулација на централен и периферен нервен систем и ослободување на различни материи за болка (ендорфини, супстанција П и пептид поврзан со калцитонин)

 • Електроинтрамускулна стимулација (електроакупунктура) (слика)
 • Ласерска интрамускулна стимулација (ласерска акупунктура)
 • Миофасцијална релаксација

Мануелна терапија што се користи во масажата. Техниката се фокусира на болка за која се верува дека произлегува од миофасцијални ткива – цврсти мембрани што ги обвиткуваат, поврзуваат и поддржуваат вашите мускули.

 • Активирање на болни точки

Тоа е третман на болни точки што се однесуваат на миофасцијални тригер-точки во мускулите и фасцијата

intergrativna
 

Рехабилитација

 • Рехабилитација при спортски повреди (мускули, лигаменти и тетиви, зглобови)
 • Воспалителни промени на меките ткива и зглобови
 • Рехабилитација на дегенеративни заболувања
 • Рехабилитација пред и по оперативен третман на колк, колено, скочен зглоб, рамо, лакот и рачен зглоб, артроскопски интервенции на зглобови (рехабилитација по менисцектомија, лигамнетопластика на преден вкрстен лигамент, артроскопија на рамо)
 • Рехабилитација кај невролошки заболувања
 • Рехабилитација кај ревматолошки заболувања
 • Рехабилитација при кардиолошки и пулмонални заболувања
 • Третман на секаков вид болки во вратот, грбот и половината
 • Третман и превенција на искривување на ‘рбетот – сколиози во секоја возраст
 • Третман на цервикална и лумбална дискус хернија со тракциска терапија
 • Рехабилитација кај деца со болести на нервниот и мускуло-скелетниот систем (мускулна дистрофија, миотонии, тортиколис, брахијален систем, вродени и стекнати деформитети)

Грижа за правилен раст и развој на децата

Коскено-мускулниот систем кај децата во развој под влијание на внатрешните и надворешните фактори е подложен на различни деформации. Наследниот фактор и лошото држење на телото, недоволната физичка активност доведуваат до нарушување на статиката на ’рбетниот столб, што резултира со појава на деформитети.

Корективната гимнастика се состои од специјални вежби приспособени за секое дете, при што се јакнат одредени мускулни групи, засегнати со деформитетот, со што се врши негова корекција.

Грижа за здрав развој во тек на бременост

 Медицинска масажа за трудници, со цел:

 • подобрување на циркулација и намалување на отоци
 • подобрување на мускулниот тонус
 • подготовка на мускулите за чинот на породување
 • релаксирање на телото
 • намалување на стресот.

* Идните мајки што ја водат бременоста во „Аџибадем Систина“ добиваат ваучер за бесплатна медицинска масажа.