fbpx
ОДДЕЛИ

Диетологија и нутриција

 

Одделот за диетологија и нутриција во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ овозможува комплетна нутриционистичка проценка и врз основа на истата, изработка на индивидуален план за исхрана и диета, како и едукативни совети од областа на здравата храна. Оброците за пациентите во нашата болница се внимателно избалансирани и подготвени по највисоки стандарди.

Опременоста на Одделот со најсовремена дијагностичка апаратура и анализи овозможува индивидуална нутриционистичка проценка и индивидуална програма за исхрана за намалување на телесната тежина или пак за заболувања кај кои исхраната има големо влијание во самиот процес на превенција и лекување. Соработката на тимот доктор-диетолог, доктор-специјалист, нутриционист е препознатлива за Клиничката болница „Аџибадем Систина“. На овој начин нашите услуги вклучуваат програми за исхрана и совети кај:

 • Контрола на тежината
 • Исцрпеност и прекумерна телесна тежина
 • Бременост и лактација
 • Предијабетес и дијабет
 • Срцеви заболувања
 • Хипертензија
 • Канцер
 • Гастроинтестинални заболувања
 • Бубрежни заболувања
 • Остеопороза,остеоартритис
 • Операции пред и по губење тежина
 • Нарушувања предизвикани од исхраната

 

 

Третман на пациенти со прекумерна телесна тежина

Дебелината и прекумерната тежина се прифатени како болести на 21 век. Затоа ние сакаме да им помогнеме на пациентите и клиентите кои се борат со истата, зголемувајќи ја нивната самодоверба, давајќи им сила да живеат со здрави навики и да го прифатат новиот начин на одбирање, подготвување и конзумирање  храна.

План на исхрана за хоспитализирани пациенти

Одделот за диетологија и нутриција е вклучен во едукација и совети кај сите хоспитализирани – болнички пациенти помагајќи им во изборот на соодветна храна за специфични потреби со разбирање на хранливите параметри, следење на внесувањето храна/додатоци, давање иструкции за исхрана и спроведување на редоследот на оброците. Оброците во нашата болница се внимателно избалансирани и подготвени по највисоки стандарди.