fbpx
ОДДЕЛИ

БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

Одделот за клиничка биохемија во „Аџибадем Систина“ нуди широк спектар на рутински и специјализирани лабораториски услуги за испитување крв, урина и други телесни течности. На Одделот се изведуваат хематолошки анализи со флуоресцентен флоуцитометар, како и анализа на хормони, ензими, деградациски продукти, електролити, специфични протеини, маркери за воспалителни процеси, фактори на хемостаза, тумор-маркери, маркери за хепатитис А, Б и Ц, ХИВ, токсоплазмоза, цитомегаловирус, рубела, херпес вирус, гасни анализи, урина, уринарен седимент, следење на терапија со лекови и друго.

Одделот брзо и ефикасно ги врши сите анализи чии резултати со помош на лабораторискиот и болничкиот софистицирана програма (софтвер) се доставуваат до операционите сали и единицата за интензивна нега, како и до сите амбуланти. Истовремено, Одделот е одговорен и за следењето на целокупната програма за испитувања во болницата. Сите методи на анализите се дефинирани од Интернационалната федерација за клиничка хемија (IFCC), проверени од Националниот комитет за стандардизација на клиничките лаборатории (CLIA), усогласени според критериумите договорени во Светската здравствена организација WHO и одобрени од Асоцијацијата за примена на храна и лекови ФДА (FDA). Биохемиската лабораторијата е под континуирана светска надворешна контрола.