fbpx

Acibadem Sistina i Sport

Kao zdravstvena institucija koja je lider u prevenciji i tretmanu sportskih povreda, Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ daje maksimalnu medicinsku podršku makedonskim sportskim klubovima i reprezentacijama. Sa ciljem da doprinesemo uspehu ekipnog sporta, u funkcij naših vrhunskih sportista dostupan je kompletan medicinski kadar „Adžibadem Sistine“. Naš cilj je da profesionalnom medicinskom podrškom damo svoj doprinosza nove rezultatate koji će uticati na veći nacionalni ponos.

Rukometni klub Vardar
Košarkarski klub MZT
Fudbalski klub Vardar
Individualni sportovi

Ilina Arsova

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ bila je veran prijatelj u misiji Iline Arsove, prve žene iz Makedonije koja se popela na Mont Everest. Zajedno s njom smo postigli smo najveći uspeh, osvajajući najviši vrh u svetu, Mont Everest.