Plani i mjekëve të spitalit klinik “Acibadem Sistina” për kontrolle dhe konsultime në poliklinikën e qytetit të Manastirit (Bitollës) (19.06.2017 - 23.06.2017)

Në poliklinikën e qytetit të Manastirit, përveç mjekëve të rregullt që do të punojnë në këtë poliklinikë, çdo ditë pune, do të kryhen kontrolle dhe konsultime edhe nga mjekë të spitalit klinik “Acibadem Sistina” nga Shkupi. Ky është plani për javën në vijim: 

Ginekologjia

Kardiologjia dhe mjekësia interne

19.06.2017

D-r Maja Kaličanin-Markovska 
Specialiste ortopede

20.06.2017

D-r Kamelija Bušljetiḱ

Pulmoalergologija 

21.06.2017

/

 

22.06.2017

D-r Žarko Hristovski
Specialist kardiolog intervent

23.06.2017 /

 

Hirurgija

19.06.2017 /

20.06.2017

/

21.06.2017

/

22.06.2017

Prof. D-r Jordan Saveski

D-r Neda Trajkovska

Specialist traumatolog 

23.06.2017

/

Pacientët të cilët janë të interesuar për më tepër informacione, si dhe për të kryer rezervimin e kontrollit në poliklinikën “Acibadem Sistina”, mund të telefonojnë në qendrën tonë të kontakteve në numrin e telefonit 02/ 3099 500.

Poliklinika Acibadem Sistina në Manastir

Orari i punës
E hënë – E premte

08:00 - 20:00
E shtunë
09:00 - 15:00

Контакт Аџибадем СистинаЗакажи преглед, термин

 Foto Galerija Acibadem Sistina

acibademsistina bitola galerija 

 

Sponsor sportiv

Aplikim cel.

Online Library