Артикли

Осигурителни Компании

Клиничката Болница „Аџибадем Систина“ има склучено договор со следниве осигурителни компании:


Триглав Осигурување АД Скопје
 
Договор за болничко и амбулантско лекување


ВИНЕР ОСИГУРУВАЊЕ- Македонија
 
Договор за болничко и амбулантско лекување

IILYRIA – Косово
Договор за болничко лекување

EUROSIG – Косово 
Договор за болничко лекување


HENNER - GMC - Франција
Договор за болничко и амбулантско лекување

GBG – САД
Договор за болничко и амбулантско лекување


TRICARE – САД

Договор за болничко и амбулантско лекување

CIGNA – САД

Договор за болничко лекување

 

Контакт Аџибадем СистинаЗакажи преглед, термин

 Acibadem Sistina Fotogalerija